- 10 - PERSONEEL. -2.08 Verzoek eervol ontslag door de heer A.den Boer als hoofd van de o.l. school aan de Beetzlaan... 9 febr.'55 24 Voor kennisgeving aanne men van het schrijven van de Oudercommissie der o.l.school Beetzlaan waar bij de aandacht gevestigd wordt op sollicitant J.J.H.van Tuijl naar be trekking van hoofd dier school9 febr.'55 24/25 Benoeming L.Overhoff tot hoofd der openbare school Beetzlaan.....19 apr.'55 61/64 Eervol ontslag mej.P.v.d. Velde als onderwijzeres o.l.s. Beetzlaan.....27 juni '55 75 Opschorting termijn eer vol ontslag te verlenen aan de heer A.den Boer, hoofd der o.l.school Beetzlaan en deze te doen ingaan op 1 8—5527 juni '55 76/79 Benoeming mej.M.L.Meischke tot onderwijzeres o.l. school Beetzlaan.......... 27 juni '55 79 Benoeming A.Harkema tot onderwijzer o.l.school SoestfEEfeexg. 27 juni '55 79/80 Beschikbaarstellen crediet voor de aanstelling van een woninginspectrice27 juni '55 84/86 Eervol ontslag J.J.H.van Tuyl, als onderwijzer openbare lagere school Beetzlaan..12 aug. '55 91/95 Eervol ontslag E.C.v.d. Kley, als onderwijzer openbare lagere school Soesterberg12 aug. '55 98 Benoeming J.Vos tot vak onderwijzer in de lich. oefening aan de openbare scholen12 aug. 1 55 102/103 Benoeming K.W.Jager tot onderwijzer aan de o.l. school Beetzlaan.12 aug. '55 102/103 Benoeming mej.G.G.Egthui- zen tot onderwijzeres o.l.s. Kerkebuurt29 sept.'55 113 Benoeming B.Meerding tot onderwijzer o1.s.Soester berg. 29 sept.'55 113 Eervol ontslag, op eigen verzoek, aan de heer G.J. van Vleuten met ingang van 1 jan. 195621 dec. '55 188

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 20