- 14 - b. Herziening van het uit breidingsplan Soest- Zuid als gevolg van een verzoek van Gedeputeer de Staten28 ckt. '55 140 Voorbereiding c.q.herzie ning van een uitbreidings plan voor alle gronden in de gemeente28 okt. '55 143 Verdagen beslissing op het ontwerp partieel uitbrei dingsplan voor percelen sectie H,nrs.7022 en 7019 (R.K.scholen complex aan de Steenhoffstraat)28 okt. '55 149 Intrekken van het bij raadsbesluit van 12 juli 1954 vastgestelde uitbrei dingsplan voor enige perce len langs de rijksweg...... 28 okt. '55 149 WATERVOORZIENING. -1.778*31 Adres enkele bewoners Oude Grachtje om aansluiting op de waterleiding9 febr.'55 26/27 Raad gaat akkoord met ge wijzigd voorstel van B&W n.a.v. het verzoek van G. Wigtman, Oude Grachtje 1, inzake doortrekken hoofd buis der waterleiding12 aug. '55 101 ALGEMENE EISEN OMTRENT BOUWEN VAN WONINGEN. -1.778*5 Voor kennisgeving aannemen schrijven J.Pul inzake ver lening bouwvergunning aan J. de Bruin.......9 febr.'55 25/26 Aanvullen van de bouwver ordening in verband met het aanbrengen van schuilplaat sen bij woningen 21 dec. '55 184 Opheffing van het bouwver- bod aan de Engendaalweg, verleend aan G.J.Schmidt.26 jan. '55 6/7 ONBEWOONBAARVERKLARING VAN WONINGEN. -1.778.522 Onbewoonbaarverklaring Plasweg 40 en Fokkerstraat 19 en 21.......18 jan. '55 5 Verlenging termijn ontrui ming onbewoonbaarverklaarde woning Eikenlaan 3525 mrt.'55 45 Verlenging termijn ontrui ming van een aantal onbewoon baarverklaarde woningen.... 27 juni '55 76 Onbewoonbaarverklaring 1e Heeserlaantje 48a, Beuken laan 12 en Soesterbergse- straat 4427 juni 55 76 Verlenging termijn ontrui ming onbewoonbaarverklaarde

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 28