INHOUDSOPGAVE VAN DE NOTULEN VAN DE RAAD DER GEMEENTE SOEST, OVER HET JAAR 1955» NAAMGEVING AAN STRATEN; STRAATNAAMBORDJES -2.07«155*2 Straatnaamgeving voor Braamhage, complex van Lenneplaan en Soesterberg27 juni '55 83 Naamgeving van een weggetje nabij de Bosstraat (Hertenlaantje)21 dec. '55 184 SAMENWERKING. -2.07.23 Kritiek raadslid Oranje op het beleid van de hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat...... 27 juni '55 69/74 EIGENDOM EN BEZIT. -2.07.351 Verlaging huur 105 woning wetwoningen25mrt. '55 51 Delegatie aan B&W betr. de verhuur van woningen........ 27 juni '55 89 Toestand woningen Gen. Spoorstraat12 aug. '55 108 GEMSENTEBOSSEN. -2.07.351 Aanvaarden van de Staat der Nederlanden een bijdra ge in de kosten van in standhouding der gemeente- bossen21 dec. '55 188 AANKOOP. -2.07.351*11 Aankoop van grond: gelegen nabij de Birkstraat van J. de Ruig c.s18 jan. '55 8/9 gelegen nabij de Laan straat van A.P.Stalenhoef18 jan. '55 9 gelegen nabij de Soester- bergsestraat van Ir.H.Win kelman18 jan. '55 9 gelegen nabij de Eemstraat van de fa. Boet en Reyer- kerk.18 jan. '55 9 gelegen nabij de Verl. Schoolweg te Soesterberg van W.A. Schonk9 febr.'55 31 gelegen nabij de Ericaweg van Th.J.A.C.van Zójll de Jong c.s9 febr.'55 31 gelegen nabij de Ericaweg van H.W.van Zijll de Jong.. 9 febr.'55 31 Aankoop grond van 3 R.K. Parochiale Armbesturen t.b.v. aanleg autobusstation in Soest-Zuid25 mrt. '55 45/46 Aankoop van grond van J.van Herwaarden en E.C. Higler25 mrt. '55 52 Beschikbaarstellen crediet van 4.350,-- voor de aan koop woning Bakkersweg 9»«. 25 mrt. '55 53

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 2