-- 28 oktober 1955 -- 147° aanleg in de nieuwe wijken, bij voorbeeld in de Dr.Schaepmanstraat in de huren zijn verdisconteerd. De heer VAN WELY herinnert er aan, dat de heer Van Zadelhoff destijds heeft beloofd, dat het trottoir aan de Prins Bernhardlaan zou worden geëgaliseerd en dat de heuveltjes frondom de bomen zouden worden weggenomen, zodat het ten minste begaanbaar zou zijn. Dit zou nog in 1955 gebeuren, maar is tot nu toe niet geschied. Hoe zit dit? De wethouder VAN ZADELHOFP zegt, dat aan het trottoir in ieder geval nog herstellingen zullen plaatsvinden. Van betegeling is echter nooit gesproken. Het trottoir zal inderdaad nog worden geë galiseerd. Niets meer aan de orde zijnde, sluit de Voorzitter, te 21 uur, de vergadering. Aldus vastgesteld door de op 2.8 november 1955. De Secretaris, raad der gemeente Soest De Voorzitter,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 346