- 20 - Weigeren medewerking aan R.K.Schoolbestuur S'berg tot het aanbrengen van acoustisch materiaal t.b.v. het gymnastieklo kaal Verlenen medewerking art. 72 L.-o.wet 1920 aan: bestuur ver."Een school met den Bijbel" te Soest voor aanschaffing verduis teringsgordijnen t.b.v.een lokaal der school aan de Pr.Bernhardlaan 11 en Driehoeksweg 16; R.K.Schoolbestuur Soest voor het aanschaffen van schoolmeubelen en leermid delen t.b.v.de R.K. u.l.o. school wegens stijging aantal leerlingen. Beschikbaarstellen bedrag van circa 2200,voor verbetering van de acoustiek in het gymnastieklokaal be horende bij de R.K.school Soesterberg Verlenen medewerking art. 72 L.-o.wet 1920 aan: a.bestuur R.K.Schoolbestuur Soesterberg voor het aanschaffen van leermid delen voor het 1e, 2e en 6e leerjaar b.bes tuur ver.voor Chr. lager en uitgebreid la ger onderwijs te Soester berg voor het stichten van een nieuw schoolge bouw voor zijn school voor g.l.o c.bestuur ver."Een school met den Bijbel" te Soest voor de aanschaffing be nodigde leermiddelen t.b.v. de Gr.van Prinstererschool wegens stijging van het aantal leerlingen in het 2e en 3e leerjaar. d.bestuur R.K.Schoolbestuur te Soesterberg voor het stichten van een nieuw schoolgebouw Verlenen medewerking art. 72 L.-o.wet 1920 aan: a. R.K.Schoolbestuur Soest- 9 febr.55 31/37 25 mrt1 55 46 25 mrt. '55 46/49 27 juni 55 80/81 27 juni '55 81 27 juni 55 27 juni '55 81 81

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 40