- 21 - dijk voor aanschaf fing leermiddelen t.b.v. Mariaschool wegens stijging van het aantal leerlingen b.Bestuur "Een School met den Bijbel" te Soest voor aanschaffing nieuwe kachels, meubelen en leer middelen t.b.v.Insinger- school Beschikbaarstellen crediet voor verbouwing openbare u.l.o.school. Beschikbaarstellen crediet voor aanschaffing van nieuwe leerboeken voor het vak handelsrekenen t.b.v. de openbare u.1.o-school Verlenen medewerking art. 72 L.-o.wet 1920 aan: het R.K.Schoolbestuur te Soestdijk voor aanschaffing van banken eventueel tafels en stoelen voor de Maria school. het bestuur van de Chr. u.l.o.school tot het aan schaffen van nieuwe leer boeken voor handelsrekenen i.v.m.gewijzigde examen eisen. Beschikbaar stellen van een crediet voor: a.aanschaffing van meubelen voor de o.l.school Soester berg. b.vernieuwen van de vloeren van de o.l.s. Kerkebuurt. Verlenen van een extra-kre diet voor de aanschaffing van leermiddelen ten behoe ve van de o.1sSoest-Zuid Voorstel tot beschikbaar stelling van kredieten ter uitvoering van verleende medewerking op grond van art.72 der L.-o.wet 1920... Verlenen van medewerking ingevolge art.72 der L.-o. wet 1920 aan het R.K. Schoolbestuur te Soestdijk voor verbetering van de centrale verwarming in de Mariaschool Verlenen van medewerking ingevolge art.72 der L.-o. wet 1920 aan het R.K. Schoolbestuur te Soest voor het aanschaffen van 80 sets t.b.v.R.K.Jongensschool. 12 aug. '55 102 12 aug. 155 102 29 sept.55 117 29 sept155 117 29 sept.'55 117/118 29 sept.55 118 28 okt. '55 140/142 28 okt. '55 142 28 okt. '55 142 28 okt. 55 142 28 okt. 155 142 28 nov. '55 150

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 42