-- 22 december 1955 -- 215» De heer BROUWER zegt, dat volgens omwonenden de arbeiders, die vegens regen niet verder konden werken, door de opzichter naar huis zijn gestuurd. De fout is geweest, dat men de boom niet met touwen heeft vastgezet. De VOORZITTER geeft in overweging de zaak nu te laten rusten en vanmiddag de wethouder in de gelegenheid te stellen, een definitief antwoord te geven. De heer VAN WELY vraagt, of het juist is, dat de bewoners van het woonwagenkamp hebben besloten geen kamphuur te betalen, omdat aan het kamp niets wordt gedaan. De wethouder VAR ZADELHOFF zegt, dat het onderhoud aan het kamp gewoon doorgaat. Extra onderhoud geschiedt niet. De wijze waarop het kamp wordt gebruikt, laat zeer veel te wensen over. Ru en dan is het er een varkensstal gelijk. De bewoners maken ten onrechte bezwaar, de kamprechten te betalen, want zijzelf veroorzaken een ontzaglijke rommel. Medewerking om van het kamp iets behoorlijks te maken is vol komen zoek. De heer GRIFT is blij, dat op het kruispunt Vinkenweg-Schriks- laan een waarschuwingsbord zal verrijzen, maar had dit gevraagd voor het punt Beetzlaan-Koninginnelaan. De heer R. HILHORST hoopt, dat Gemeentewerken niet meer zal toe staan, dat bij het teren van wegen grof in plaats van fijn grint wordt gebruikt. Een leek had kunnen weten, dat dat niet zou gaan. De wegen zijn praktisch onbegaanbaarOndanks de pro-memoriepost voor het te ren van wegen hoopt spreker, dat zij volgend jaar kunnen worden over gedaan. De wethouder VAN ZADELHOFF is over het resultaat ook niet erg tevreden. Er waren echter moeilijkheden met de aanvoer van fijn grint. Het is erg moeilijk, voor wegdek het juiste materiaal te krijgen. Dat de wegen onbegaanbaar zijn, is echter te sterk uitgedrukt. Zo nodig zal van de post voor betegeling 5*000,-- worden afgenomen voor het teren. De heer A.P. HILHORST is blij dat te horen, want hij betreurt in hoge mate, dat het teren van wegen een pro-memoriepost is geworden. Bovendien is de post voor betegelen van de trottoirs te hoog. Waar alle wegen begrensd zijn, vormt een tegeltrottoir een ideale afgrenzing van de particuliere tuinen, maar in Soest-Zuid, bij de overgang naar de vrije natuur, vloekt het met de dorpssfeer. Het moet mogelijk zijn de post voor betegelen van trottoirs te beschouwen als een vaste post, waaronder ook het teren van wegen is begrepen, te meer daar men niet weet, wat straks in verband met het opvriezen met de wegen gebeurt. Als men het zo stelt, heeft spreker er vrede mee. Het college kan dan naar eigen inzicht handelen. De wethouder VAN ZADELHOFF zegt, dat ook het college op het standpunt staat, dat niet ongelimiteerd de gehele gemeente moet worden betegeld. De Vosseveldlaan komt er zeker niet voor in aanmerking; met betrekking tot de Ossendamweg kan men van mening verschillen; ten aanzien van de Schoutenkampweg heeft de Commissie voor Openbare Werken tegen betegeling geen bezwaar gehad. De heer KLARERBEEK vraagt, tegen wanneer de riolering in de Lange Brinkweg kan zijn aangelegd. De Vfethouder VAN ZADELHOFF neemt aan, dat de riolering in de Lange Brinkweg er in 1957 in moet. Deze moet dan tevens dienst doen als afvoer voor het Van LenneplaankwartierEinde 1957 hoopt men met de rioolwaterzuiveringsinstallatie gereed te zijn. - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 478