-- 22 december 1955 -- 215. is geweest, want iedere weg moet worden ingereden en daarna herbe- straat De heer ORANJE; Ik meen dit indertijd uit uw eigen mond te heb ben gehoord. De wethouder VAN ZADELHOFF zegt, dat aan het pad bij Vredehof nog maar één huis is gebouwd. Het college heeft de raad voor de be strating aldaar dan ook nog geen krediet willen vragen. Nu er echter nog enkele percelen zijn verkocht, heeft de gemeente te zorgen, dat de weg er komt. In deze zin spelen er dus wel eens economische motieven bij wegenaanleg een rol. De VOORZITTER schorst hierop, te 12.25 uur, de vergadering tot 14 uur Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Soest op 23 maart 1956. De voorzitte Typ:R.S

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 482