- 3 - Verkoop van grond: nabij de Bosstraat aan H.J.Schneider nabij de Plasweg aan E.C. Higler nabij de Oude Utrechtse- weg aan K. Stulp25 mrt. Verkoop grond voor stich ting van een 4-0 kV schakel station aan de N.V. P.U.E.M. te Utrecht19 apr. Verkoop industrieterrein, gelegen nabij de Dorrestein- weg aan J.J.Abbel19 apr. Verkoop van grond gelegen nabij de Bosstraat aan J.D.Postema en B.J.Lizé*.». 27 juni Verkoop van grond gelegen nabij de Dorresteinweg aan A. Pieret27 juni Verkoop van grond gelegen nabij de Schrikslaan aan Th.J.C. Smink27 juni Verkoop grond gelegen na bij de Hartmanlaan aan W. van Breukelen27 juni Verkoop grond gelegen na bij de Belvedhreweg aan de fa. J.A.Bach Jr..27 juni Verkoop grond gelegen na bij de Heideweg aan H.E.J. Biekart27 juni Verkoop grond gelegen na bij de Dorresteinweg aan de N.V. P.U.E.M............ 27 juni Verkoop grond gelegen na bij de Braamweg aan E.C. Higler27 juni Verkoop grond: gelegen nabij de Noorderweg aan de N.V. P.U.E.M........ 12 aug. gelegen nabij de Henr. Blaekweg van de N.V.P.U.E.M. 12 aug. gelegen op de hoek Birk- straat/Bilderdijklaan aan E. de Goede12 aug. gelegen nabij pompstation Soestduinen aan de Utr. Waterleiding Mij..12 aug. gelegen nabij de Schriks laan aan A.k.van Breukelen en J.van Geijtenbeek.29 sept. gelegen nabij Park Vredehof aan A.J.M.van Asten te Amsterdam...29 sept. aan G.c.M.M. Nijman29 sept. nabij de Foekenlaan aan A. van Dam.....29 sept.1 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 6