- 4 - RUILING. -2.07.351-13 Verkoop van grond nabij de: a. Bosstraat aan P.M.H.v.d. Crommenacker b. Bosstraat aan P.Dekker c. Sparrenlaan aan W.L. Blankert d. Soesterbergsestraat hoek van Beuningenlaan aan J.W.v.d.Drift Overdragen van de bevoegd heid aan B&W tot verkoop van goederen van geringe waarde 1956 Ruiling van grond met H. Kinderdijk t.b.v. de ver breding van de Birkstraat*' Voorstel B&W n.a.v. schrij ven H.Donker inzake grond- ruiling nabij Soesterberg sestraat Ruiling van grond met de erven Insinger 28 okt. '55 143 28 nov. '55 151 27 juni '55 88 12 aug. '55 98 29 sept.'55 129 SCHENKING. -2.07.351.14 Schenking wandbord, voor stellende de "Overvloed", aangeboden door het comité Bevrijdingsdag 1955*27 juni '55 Schenking wandbord, aan geboden door de Soester Bakkerspatroonsverter ge legenheid van de 10e be vri jdingsdag27 juni 155 Beschikbaarstelling cre- diet voor het aanbieden ge schenk aan de Stichting Koningin Emma Huishoudschool 12 aug. '55 Dankbetuiging voor de klok aan Nieuw Mariënburg op 11 december j.1.geschon ken ter gelegenheid van de viering van het 50-jarig jubileum21 dec. '55 ONTEIGENING VAN GRONDEN. -2.07.351-15 Instellen gerechtelijke procedure tot onteigening van grond voor woningbouw in Soesterberg Onteigening van gronden gelegen tussen de Gen. Winkelmanstraat en de Prof. Lorentslaan 19 apr'55 29 sept55 67/69 84 102 183/184 65 129

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1955 | | pagina 8