- 7 - 59 GASBEDRIJF. -2.07.55 c GRONDBEDRIJF. -2.O7.55 D WEGENFONDS. -2.O7.55 E Vaststellen van het rentepercentage voor de rekening-courant overeenkomst met het gasbedrijf Verlenen van een krediet voor de aankoop van gas- warmwat e ra pp ar a t e n Verlenen van een krediet voor aankoop van een electrisch lasapparaat en enige andere gereed schappen Vaststelling van de be groting Vaststelling van de be groting. Vaststelling van de be groting MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON -2.07.55 F KEURINGSDIENST -2.07.55 G Verslag van de instelling voor maatschappelijk hulpbetoon voor kennis geving aangenomen Benoeming van de heer A.G.Hilhorst als lid in het bestuur van de in stelling maatschappelijk hulpbetoon Vaststelling van de be groting. Wijziging van de instruc tie van de keuringsvee arts en de hulpkeurmees ter Vaststelling van een nieuwe verordening op de keuring van waren onder intrekking van die van 30 september 1929 NATUURBAD -2.O7.55 H Benoeming van een be stuurslid in de stichting tot beheer van het Soes- ter Natuurbad Benoeming van de heer Versteijne als bestuurs lid van de stichting Soes- ter Natuurbad. Vaststelling van de be groting 23 mrt'56 25 juni 56 7 dec. 56 12 dec56 12 dec. '56 12 dec. 56 7 dec. '56 7 dec. 156 12 dec. '56 23 mrt156 2 mei '57 2 mei 56 28 sept56 12 dec'56 38 76 156 130/183 180 179/180 140/142 149 183/185 38 55/56 111 185/186

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 14