- 10 - Wijziging der verorde ning op de heffing van vermakelijkhedenbelas- ting Vaststelling van een verordening op de hef fing en invordering van de Hondenbei Q, s ting AMBTENAREN VAN BE BURGERLIJKE STANB. -1.755.22 Benoeming heer Ooms- tot ambtenaar van de bur gerlijke stand Benoeming van de heer G. Bekker als ambtenaar va,n de burgerlijke stand 2 nov. 156 7 dec'56 2 mei 156 2 nov. '56 128/13 149/151 59 119 BIERENBESCHERMING -1.765 Algemene beschouwingen omtrent het gebruiken van electrisch bedwel men va.n slachtdieren. 23 mr t'56 1 7/1 CENTRALE SLACHTPLAATS - BESTRUCTIE - VLEESKEURINGSVET -1.773.12 Aankoop van de eigen dommen van de N.V. "Centrale Slachtplaats voor de gemeente Soest" i 1 Vaststelling van een nieuwe verordening op de keuring van waren onder intrekking van die van 30 september 1929 26 Dan. 56 2 mei 56 14 55/56 HINBSRWBT -1.777.51 Verlening van ontheffing van de verbodsbepaling, genoemd in art.2, 1e lid van de verordening ex art.4 van de Hinderwet van 1875 aan a.A.G.de Bruin, Linden- laan 4b te Soest, - aardewerkprod b.H.G.van Wilgenburg, Borresteinweg 3 te Soest c.Th.J.C.Smink, Beetzin.44 d.Esso Nederland N.V. Benoordenhoutseweg 7* Ben Haag e.G.J.Schalkx, Korte Kerk straat 5? Soest....... Verlening van ontheffing van de verbodsbepaling genoemd in artikel 2, 1e lid van de verordening ex artikel 4 van de Hin derwet 1875 aan: 26 Dan 56 7/8

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 20