- 12 - een erfdienstbaar heid op de toegangsweg naar de rioolwaterzui veringsinstallatie voor Soesterberg 7 dec156 14.Q UITBRSIDINGSFLAN -1.777.811 Aanvulling van de "Scha devergoedingsverordening" Vaststelling van: a. herziening van het uit breidingsplan Rijksweg (sectie H,nrs.7655» 7696, 7995, 6445 en 7655 gelegen langs de Middel wijkstraat) een herziening van het uitbreidingsplan Rijks- b we g (sectie A,nr.3255 (ged. c. een herziening van het uitbreidingsplan Rijks weg (R.K.scholencom plex) Beschikbaarstellen van een krediet voor het in stellen van een sociaal economisch onderzoek...... Vaststelling van een per ceel uitbreidingsplan voor: 1.het perceel E, nr.1802 aan de Amersfoortse- straat 2.voor gronden gelegen aan de Prins Bernhard- laan en de Oranjelaan... Verdaging van de beslis sing op het ontwerp-uit- breidingsplan Soesterberg- dorp. Voorbereiding c.q.herzie ning van een uitbreidings plan voor alle gronden in de gemeente. Vaststelling van een uit breidingsplan voor gronden gelegen aan de Maatweg. PARKER EN PLANTSOENEN. -1.777*83 Beschikbaarstelling van een krediet voor de aanleg van een plantsoen nabij het monument in Braamhage. 26 jan. 56 25 mrt. '56 25 juni 156 28 sept56 2 nov. 56 2 nov. 7 dec 1 56 56 19 67 98 124 156/137 144 26 dan. 56 V/AT ER VO OR ZI ENT N G -1.778-51 De heer Oranje merkt op,dat reeds meer dan eens en van verschillende zijden in de raad is geklaagd over het plaatsen van de meterputten in de voortuinen van de huizen (enz. 1 2 dec 30 193/194 1 "T V 00 0 o 0 e e 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 24