- 13 - ALGEMENE eisen omtrent bout;en van woningen. 1 .778.5 TYijziging van artikel 9 van de bouwTvetordening. Aanvulling van de bouw verordening in verband met schuilplaatsen bij woningen Wijziging der bouwveror dening in verband met schuilplaatsen bij wonin gen. ONBEWOONBAARVERKLARING VAN WONINGEN. -1.778*522 Verlenging van de ontrui mingstermijn van een aan tal onbewoonbaar verklaar de woningen Onbewoonbaarverklaren van de woning Oude Utrechtse- weg 35 Verlenging van de ontrui mingstermijn van Hartweg 10/12 en 31 Onbewoonbaarverklaring van de woning Korte Brinkweg 21 Onbewoonbaarverklaring van de woning Birkstraat 46... Verlengen van de ontrui mingstermijn van de wonin gen Bosstraat 33j 35 en 37 en de Zoom 5 Onbewoonbaarverklaren van de woningen Verlengde Kolo- nieweg 6 en Nieuweweg 24* Verlenging van de ontrui mingstermijn van enige on bewoonbaar verklaar de wonin gen 25 juli '56 25 juli 156 2 nov56 2 mei '56 25 juni 56 25 juli '56 25 juli '56 28 sept56 28 sept56 7 dec. '56 7 dec56 84 84 124 56 67 84 84 99 99 144 144 WONINGBOUW -1.778.532 Verlenen van een krediet voor de bouw van 20 woningen nabij de Ossendamweg en van 20 woningen nabij de Mei- doornweg. Verlenen van een aanvullend krediet voor de bouw van 20 middenstandswoningen... Verlenen van een voorschot aan de woningstichting "Ons Belang" te Amers foort 25 juni '56 25 juli 56 28 sept56 72/76 91 104/11 WONINGBOUWER ENI GINGEN -1.778.532 Goedkeuren van het roye ment van de hypotheek rus tende op de door de wo ningstichting "Ons Be lang" te verkopen grond... 26 jan. '56 14

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 26