--12 december 1956 -- 176. vraagt zich af, of dit voor de betrokkenen wel het meest juiste is. Hij kan zich moeilijk indenken, dat het gemeente bestuur de volkomen juiste greep heeft gedaan. De voorzitter sluit de algemen beschouwingen en schorst vervolgens, te 12 uur, de vergadering tot 13.30 uur. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad der gemeente Soest, gehouden op 22 maart 1957. De secretaris, De voorzitter,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 396