196 vroeging van de begrotingsbehandeling streven. Daar spreker niet verwacht, dat er voor het einde van het jaar nog een raadsvergadering zal worden gehouden, wenst hij allen gezegende kerstdagen toe en een heel goed 1957al zal dit voor de gemeente niet zorgenvrij zijn. De heer VAN WELY wil als nestor van de raad de voor zitter namens alle leden hartelijk dank brengen voor deze woor den. Hedenochtend hebben verschillende sprekers de voorzitter dank gebracht. Ook spreker wil dit doen. De wijze, waarop de voorzitter in het afgelopen jaar wederom de raadsvergaderingen heeft geleid, dwingt aller respect af. Daarvoor zegt spreker de voorzitter namens de gehele raad hartelijk dank. kocht een schaap de kudde eens dreigen te verlaten, dan was een licht gerinkel niet de ambtsketen van de voorzitter voldoende om het weer terug te halen, zod.at het niet de gelegenheid kreeg een beetje hooi te halen op een ander terrein. Mijnheer de voorzitter, zo zegt spreker, wij hopen van harte, dat het u gegeven moge zijn in de toekomst op deze zelfde wijze de raadsvergaderingen te blijven leiden. Ook wij van onze kant wensen u een zeer vrolijk kerstfeest, een goed uiteinde en een heel gelukkig 1957 toe. De voorzitter dankt de heer Van Wely voor diens woorden en sluit vervolgens, te 15.55 uur, de vergadering. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad der gemeente Soest, gehouden op 22 maart 1957. De seoretéris, De voorzitter, TypNvD Co 111

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 436