- 2 VERKOOP VAN -2.07.351-12 Aankoop van het pand Driftje nr.6 van mevr. W.J.Stalling-Mejjer te Baarn. Aankoop van grond gelegen aan de van Lenneplaan van mevr.M.J.van den Berg-Elf- frich Aankoop van grond nabij de Buntweg van A. van der Poel te Diemen Aankoop van grond. na,bij de Soesterbergsestraat van de Erven HWRan GEMEENTE-EIGENDOMMEN Verkoop van grond: a. nabij de Sparrenlaan aan J.C.Fiedeldij te 's-Gra- venhage b. nabij de Laanstraat aan W.Groenesteijn Verkoop van grond nabij de Poekenlaan aan de heer L.de Groot te Amsterdam Verkoop van industrieterrein aan J.J.Abbel te Soest Wijziging van het raadsbe sluit tot overdracht van grond in "Braamhage" aan het bestuur van "De School m.d. Bijbel" te Soest Verkoop van grond: a. nabij de Heideweg aan mevrE.P.Moossdcrff-van Bommel b. nabij de Foekenlaan aan J.Vonk c. nabij de Larixlaan aan L.Falch d. gelegen in het park Vredehof aan de dames J.M.Meisner en H.W.van Heumen aan K.Stulp Verkoop perceel grond nabij de Meidoornweg en de Erica- weg aan A.A.v.Breukelen, onder voorwaarde dat er bin nen twee jaren na de over dracht een dubbel huis moet zijn gebouwd op straffe van een boete van 5000,--.... Verkoop van grond aan: a. de Foekenlaan aan mej. A.B. Landberg b. aan de Larixlaan aan J.S. Westerhof c. aan de Larixlaan aan W. Nieuwenhof d. aan de Maatweg aan het vuilverwerkingsbedrijf Soest-Baarn 25 juni 156 25 juni 156 25 juli '56 28 sept56 26 jan. '56 26 jan. 156 2 mei 156 2 mei 56 2 5 juni 56 25 juni 56 72 72 91 102 14 14 61 61 72 76 28 sept56 103

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1956 | | pagina 4