- 30 januari 1957 - 30. 29. Voorstel tot het garanderen van geldleningen t.b.v. de Bouwkas Nederlandse Gemeenten. 30. Voorstel tot vaststelling van de rentepercentages in rekening-courant met de bedrijven (IV-4251). Deze beide voorstellen worden achtereenvolgens zonder discussie en zonder hoofdelijke stemming aange nomen. Hierna sluit de Voorzitterom 22.50 uur, de vergadering. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad der gemeente Soest, gehouden op 26 april 1957. De secretaris, De voorzitter, Typ N.K Co 11 5

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1957 | | pagina 60