- 22 december 1958 - 159» woord "Ingevolge de met de P.U.E.M. gesloten overeenkomst is deze verplicht zorg te dragen voor vervanging van defecte lampen van de straatverlichting. Naar is gebleken voldoet de P.U.E.M. aan haar verplichtingen, indien zij althans gewaarschuwd wordt, dat een lamp defect, is Het komt echter voor, dat op een bepaald punt dagen lang geen lamp brandt. De VOORZITTER deelt mede, dat men de P.U.E.M. kan waarschuwen. Men kan ook de politie waarschuwen. Die verzamelt iedere nacht de gegevens over de kapotte lampen en geeft die de volgende ochtendaan de P.U.E.M. door. Mevrouw POLET-MusIerWanneer de politie s nachts surceilleert kan zij toch zelf opmerken waar lampen defect zijn. Is het dan nog nodig, dat het publiek dit opgeeft? De VOORZITTER zegt, dat in de politierapporten regelmatig staat, dat geconstateerd is dat lampen defect zijn en dat dit is doorgegeven aan de P.U.E.M. De heer HILHORST zegt, dat door de totstandkoming van de rondweg te Amersfoort de Peter van den Breemerweg een veelvuldig gebruikte ver bindingsweg met Amersfoort wordt. Hij dringt daarom op verbetering van de verlichting van deze weg aan. Voorts wijst hij op de gevaarlijke situatie bij de splitsing van de Grote Melm bij de gemeentepont over de Eem. Het zou zeer gewenst zijn, wanneer daar een lichtpunt werd aangebracht. De VOORZITTER deelt mede, dat het college reeds heeft besloten in verband met het gewijzigde gebruik van de Peter van den Breemerweg de verlichting van deze weg opnieuw te bezien. Het andere door de heer Hilhorst genoemde punt is genoteerd. De heer DIJKSTRA neemt aan, dat de politie het onmiddellijk aan de P.U.E.M. doorgeeft, wanneer ergens een lamp kapot is. Eet komt echter voor dat het enkele dagen duurt voordat de P.U.E.M. de lamp heeft hersteld. De VOORZITTER heeft niet de indruk, dat de P.U.E.M. in deze te kort schiet. Soms helpt het vernieuwen van de lamp niet, doordat de leiding of de fitting kapot is. De heer DIJKSTRA? Voor de vaklieden van de P.U.E.M. is dat toch een kleinigheid. De VOORZITTER; Nu en dan wordt een proef genomen door de nacht verlichting aan te draaien. Dan pas kan worden geconstateerd, of de leiding kapot is. De heer DIJKSTRA verzoekt er bij gelegenheid de aandacht van de P.U.E.M. op te vestigen, dat het soms vier, vijf dagen duurt, voordat een defecte lantaarn is hersteld. Dat is te lang. De VOORZITTER; Het publiek kan altijd de P.U.E.M. waarschuwen. De heer DIJKSTRA; Aandrang van het college zal meer effect heb ben. De wethouder VAN ZADELHOPF deelt mede, dat de gemeente met het onderhoud van de straatlantaarns niets meer te maken heeft. Toen de dienst gemeentewerken dit onderhoud verzorgde, kwam men met dezelfde klacht. Wanneer het niet aan de lamp, maar aan de fitting of leiding ligt, dan helpt het indraaien van een nieuw lampje natuurlijk niets. Men kan van de P.U.E.M. echter niet verlangen, dat zij voor elk nieuw lampje, dat zij aanbrengt, ter controle de hele straatverlichting aansteekt. Het beste is, dat men, wanneer een lamp na melding defect blijft, de melding herhaalt. De heer DIJKSTRA; Het is dus het beste, dat het publiek zich direct met de P.U.E.M. in verbinding stelt? - De -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 316