22 december 1958 161 De "VOORZITTER meent, dat ook een maximumsnelheid van 35 km wordt aanbevolen, hetgeen hij echter als een te ver doorslaan naar de andere kant beschouwt. Verder wordt verwezen naar de niet offi ciële borden op de weg Rotterdam-Dordrecht. De heer BROUWER vraagt of het advies van de A.N.W.B. in de raad zal komen» De VOORZITTER acht het het beste het bij de ingekomen stukken op te nemen en er dan de mening van het college bij te vermelden. Vervolgens schorst de voorzitter de vergadering te 12.25 uur tot 14»00 uur. Aldus vastgesteld op 18 februari 1959 De secretaris De burgemeester,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 320