- 11 februari 1958 - 17. De heer VAN WELY vraagt of het niet mogelijk is een hord "Voetpad" en een hord "Rijwielpad" te plaatsen. De VOORZITTER gelooft niet, dat dit mogelijk is. Het af bakeren van de rijksstraatweg is in handen van de rijkswater staat, die de borden plaatst. Er is reeds veel overleg geweest over de meest doelmatige wijze waarop dit moet gebeuren, maar er liggen vele problemen en men is er nog niet uit. Het is echter helemaal niet zo, dat een fietser maar raak kan rijden op het voetpad. Hij zal de correctheid in het verkeer in acht moeten nemen. Hierna sluit de voorzitter, te 20.5 5 uur, de vergadering. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad der gemeente Soest, gehouden op 17 april 1958. Typ sRvD Coll De secretaris, De voorzitter,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1958 | | pagina 34