17. De heer NO O DER vraagt, of er veel afwijkingen zijn van de bestaande toestand, zodat er vteel bezwaarschriften zullen komen, of dat dit een weergave is van de toestand zoals die op het ogenblik is. De VOORZITTER zegt, dat wanneer de bedoeling van de heer Nooder is te vragen, of het, een bevriezing is van de bestaande toestand, hij deze vraag in het algemeen beves tigend kan beantwoorden. In het plan ligt de mogelijkheid tot het bouwen van 20 villa's en tot het afmaken van de bouw van "Ons Belang". De heer SCHAAFSMA maakt bezwaar tegen aanvaarding van het voorstel. Hij houdt rekening met de mogelijkheid, dat de tegenwoordige kom van Soesterberg veel te klein zal blijken te zijn. Het is slechts een hoekje en er wonen tamelijk veel mensen. Er moet terrein komen voor de in dustrie en wanneer het terrein bij de Kerklaan voor de industrie te klein is, moet er opgeschoven worden van de bebouwde kom af in noordelijke richting. Dan komt men terecht op de terreinen die zoeven zijn genoemd voor het bouwen van vilJLa's. Die terreinen zullen voor de industrie moeten worden gebruikt en de terreinen iets noordelijker ook. De VOORZITTER zegt dat men zich niet moet verkijken op de industr.ie te Soesterberg. Er is op het ogenblik te i Soesterberg reeds een heel grote industrie. Er zijn er ook

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 102