18. kleine. Maar er is .een grote industrie die de Soester bergers niet in de gaten hebben. Daar werkt 350 man burgerpersoneel, waarvan 250 man van buiten de gemeente. Voor de huidige, verhoudingen is deze industrie voor Soesterberg te groot, want zij haalt het grootste deel van haar personeel, van elders aan. Daarnaast komt waar schijnlijk een zeer grote industrie achter het vliegveld. Dat zullen de grote industrie├źn worden van Soesterberg op rijksterrein. Daarnaast zal hier en daar particuliere industrie komen, maar zij zal slechts een fractie van de totale werkgelegenheid bieden. De gemeente Soest krijgt daar industrieterreinen zoals de provincie Utrecht ze in de gehele omgeving niet heeft. Mevrouw BUNGENER-Odinot zegt het dan nog meer eens te moeten zijn met het standpunt van de heer Schaafsma om in plaats van villa's meer gewone woningen te bouwen. De VOORZITTER zegt, dat die in de kern moeten komen. Mevrouw BUNGENER-Odinot vraagt of die dan zo groot is. De heer ROORDA VAR EYSINGA zegt dat een uitbreiding is geprojecteerd, tenminste zo groot als hetgeen er nu staat. Het is de strook tussen de Schoolweg, de Verlengde Schoolweg en de gemeentegrens. Mevrouw BUNGENER-Odinot vraagt of dat voldoende is.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 104