19. De heer ROORDA VAN EYSINGA zegt dat de toekomst dit zal moeten uitwijzen. Maar het is een belangrijke uitbrei ding. In dit plan is opgenomen de mogelijkheid tot de bouw van 50 arbeiderswoningen door "Ons Belang". De heer KUIPER zegt dat veilig kan worden aangenomen, dat het aantal benodigde arbeiderswoningen in de dorpskom kan worden ondergebracht. Mocht de ontwikkeling van Soesterberg wegen gaan die men thans niet kan voorzien, dan zal het door het zoveel mogelijk open houden van de terreinen nu, mogelijk zijn om te doen wat wellicht eens nodig zal zijn. De wethouder VAN ZADELHOFF is van oordeel, dat het beter zou zijn langs de Kampweg de witte strook door te trekken. Voort3 geeft spreker in overweging dat de heer Van Noesel met het bureau van de heer Van Embden de verschil lende onderdelen nader bekijkt. Spreker wijst op het geval dat iemand een terreintje heeft van 86 m2, terwijl hij 100 m2 moet hebben om te kunnen bouwen. Indien hij de ontbrekende 14 m2 er niet bij kan krijgen, ontstaan er bezwaren. Spreker acht het beter zulke dingen aan de Directeur van Gemeente werken en het bureau van de heer Van Embden over te laten. Indien de heren Van Noesel en Kuiper dit tezamen behande len, is dat beter dan dat het in de Raad gebeurt, omdat men daar niet kan zien hoe de oplossing moet zijn. Wanneer

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 106