20. de "beide heren het met elkander eens zijn, gaat de zaak naar Utrecht. Op voorstel van de Voorzitter wordt zonder hoofdelijke stemming besloten de grens zodanig te wijzigen, dat de witte strook langs de Kampweg wordt doorgetrokken en het desbetreffende gedeelte te betrekken bij het plan voor het centrum. De VOORZITTER zegt verder dat hij meent goed te hebben begrepen, dat de Raad tot het College zegt: Werk maar door in de geest van dit plan. Hij zegt toe dat Burgemees- ster en Wethouders dit met de meest mogelijke spoed zullen doen. De heren Kuiper en Roorda van Eysinga zegt spreker hartelijk dank voor de genomen moeite. Daarop sluit hij, te 8.15 uur, de Bijeenkomst. en- ns n- g t aan. de- een er- t t amsi et er e e ieu ;ever. is- t n ur en. 950 s UJ de .8

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 108