Spreekster zou het verstandiger gevonden hebben, wanneer B.en W. niets hadden toegezegd en is voor verwerping van het voorstel. De heer SCHAAFSMA zegt, dat wanneer de Raad op het voorstel^ van B.en W. ingaat, dan moet hij daarin een zeker belang zien dat er niet is. Adams heeft dan iets verkocht, dat hij niet leve ren kan. De VOORZITTER merkt de heer Schaafsma op, of het wel be kend is, dat Adams verkocht heeft wat hij niet leveren kan en vraagt zich af wat in het contract staat. De heer KRIJUFF vindt de transactie vuil. De gemeente heeft geen enkel belang bij een andere pachter en zegt medewerking te weigeren. De andere juridische kwestie laat hij buiten beschou wing. De VOORZITTER zegt, dat B.en W. twee mensen van dienst heb-m- ben willen zijn. De heer OOMS vraagt zich af of de beide partijen geen pres sie willen uitoefenen op de Raad door een contract aan te gaan L als hier heeft plaats gehad. Spreker ontraadt aanvaarding van het voorstel van B.en W. in de openbare vergadering. Vanuit de Raad wordt aan de Voorzitter verzocht deze zaak te nog eens met de koper van Eijden te behandelen. Mogelijk geeft dit meer licht in deze duistere zaak. De VOORZITTER sluit de discussies en de Raad gaat over in ;e- openbare vergadering. De Secretaris De Voorzitter

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 112