Geheime vergadering van 30 December 1948. Voorzitter: Mr.S.P.Baron Bentinck. Secretaris: JG.A.Batenburg. Aanwezig de leden van de Raad voorkomende op de getekende pre sentielijst der openbare vergadering van heden. De VOORZITTER wenst de vaststelling van de notulen van alle voorgaande vergaderingen. Zij hebben ter lezing gelegen, zodat hij thans vraagt of de vergadering zich met de vaststel ling kan verenigen. De notulen worden allen vastgesteld. Aan de orde zijn de belastingreclames. Tegen de adviezen bestaat bij de Raad geen bezwaar, zodat dienovereenkomstig op de reclames wordt beschikt. De heer A.P.HILHORST, die op deze vergadering heeft aange drongen, wenst te wijzen op het ontstellend groot aantal honden in de gemeente en hij is er zeker van, dat vele eigenaren van die dieren geen belasting betalen. De heer CLEMENS vraagt zich af of de controle door middel van de penningen wel voldoende is. Mevrouw van der SWAN-de Kiewit acht meer controle nodig, want zij weet dat in vele gevallen geen belasting wordt betaald. De VOORZITTER stelt als mogelijkheid, dat de raadsleden het kohier nagaan, doch Mevrouw POLET-Musler meent, dat zulks meer op de weg der Politie ligt. Wethouder van den AREND meent een oplossing te hebben voor een controle op de honden en wel door de gasopnemers opgave te laten doen van de bewoners van huizen waar een hond wordt aan getroffen. Deze opgaven kunnen dan met het kohier worden verge leken. De Raad verenigt zich met deze oplossing, waarna de verga dering wordt gesloten. De Secretaris De Voorzitter TvdW l:Sec

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 116