2. om de Raad te doen kennisnemen van een wijziging, van een uitbreiding van het Plan-in-hoofdzaak, die niet zeer ingrijpend is. Vervolgens heet hij de heer Kuiper welkom en verzoekt deze de wijziging toe te lichten. De heer KUIPER zegt, dat het voorhangende partiële Plan-in-hoofdzaak is bedoeld als een afronding van het de Raad reeds bekende Plan-in-hoofdzaak, dat aan de linkerkant hangt. Het heeft in hoofdzaak betrekking op een regeling van de bebouwing van de op de onderzijde der kaart met rood aangegeven zöne. Tevens zijn hierbij enkele kleine correcties, die in het Plan-in-hoofdzaak noodzakelijk zijn gebleken, aanhangig gemaakt. Het voornaamste is Soesterberg. Spreker wijst het gedeelte aan, waarop geen bebouwing is toegelaten, het vliegveld en de militaire dump. Het plan voor Soesterberg zelf valt hier buiten, omdat dit in onder delen zal worden geregeld. Hetzelfde geldt voor het rode vak onder aan de kaart. Op het linker bovengedeelte van de kaart was reeds een gemiddelde dichtheid aangegeven van 15 woningen per hectare, hoewel het eerst rood was gelaten, hetgeen betekent dat het nader zou worden aangegeven. Het heeft alleen betrekking op een kleine wijziging, die nodig werd geoordeeld in de begrenzing van de bebouwde kom, die met groen is aangegeven. Bij de uitwerking bleek het beter te zijn enkele delen buiten de bebouwde

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 120