3. kom te laten vallen; daarom is een correctie aangebracht. In het midden van de kaart is een industrieterrein ontworpen. Ook dit was aanleiding het Plan-in-hoofdzaak nader te regelen. Met betrekking tot het militaire kamp naast "Zomers Buiten" waren overeenkomsten getroffen. Het gearceerd aangegeven terrein is dat van de waterleiding. Op het gele gedeelte van het grote groene vlak liggen bepaalde bepalingen. De wethouder VAN ZADELHOF? vraagt, of in dit gedeelte geen gelegenheid zou komen voor het bouwen van twee woningen. De heer KUIPER heeft uit de gehouden besprekingen geconcludeerd, dat er geen woningen zouden komen. De DIRECTEUR van Gemeentewerken zegt, dat er in verband met de verkavelingen niet de mogelijkheden zijn, die men zich er had gedacht. Er wordt een oppervlakte van 6 ha per woning vereist. De heer Steensraa bleek ook niet precies op de hoogte te zijn van de eigendommen die hij er had. De wethouder VAN ZADELHOFF zegt, dat er vroeger helemaal niet kon worden gebouwd. Het gele gedeelte had de bestemming van buitenplaats, en wel een van 12 ha, met één huis en een of twee bijgebouwen. De rest lag buiten het uitbreidings plan en daar kon helemaal niet gebouwd worden.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 122