4. Spreker is van oordeel, dat er geen schadevergoeding kan worden gevraagd. De DIRECTEUR van Gemeentewerken bevestigt dit. Er kan alleen een bezwaarschrift worden ingediend. De heer ROODER vraagt, of op het Plan-in-hoofdzaak precies is uitgestippeld welk gedeelte bij het vliegveld behoort, waar het theehuis was en Van Angeren huizen heeft gehad. Is deze zaak nu geregeld? Wanneer de gemeente een plan vastlegt, moet zij zekerheid hebben tot welke grenzen Defensie zal gaan. De VOORZITTER zegt, dat deze aangelegenheid geheel valt in het rode gebied en dus buiten dit Plan-in-hoofdzaak. Met betrekking tot het aan de orde zijnde gedeelte is men met de detaillering practisch klaar en tot overeenstemming gekomen, zowel met Defensie als met de belanghebbenden. Binnenkort hopen Burgemeester en Wethouders het partiële plan van het nader gedetailleerde gebied in de Raad te brengen. De heer ROODER zegt, dat er inderdaad bezwaren zijn gekomen van de zijde van Defensie. Ongeveer 100 of 200 meter vanuit het„hart van de startbaan mocht niet worden gebouwd. De VOORZITTER zegt, dat practisch alle bezwaren, ook die van Defensie, zijn geregeld, zodat er weer mag worden

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 124