5. gebouwd onder bepaalde voorwaarden. De heer NOODER vraagt of het huis, voorheen van Posthumus Meyes, overeenkomstig de voorschriften van Openbare Werken, een uitgang heeft naar de openbare weg. Aanvankelijk was de bedoeling dat men, als men er een huis wilde bouwen, de beschikking moest hebben over een zeker aantal hectares grond. Kan men nu huizen bouwen, wanneer men het aantal hectares grond maar heeft? Daar zit dan toch geen stijl in. Het zou mogelijk zijn, dat aan een mooie weg drie villa's op een hoopje worden gedrukt, wanneer zij maar 5 tot 10 ha grond hebben. Dat kan toch niet de bedoeling zijn. Er is natuurlijk gebruik gemaakt van de fundering van de oude gebouwen van de Duitsers, doch spreker vindt het maar een lapmiddel om de schoonheid te bevorderen. De wethouder VAU ZADELHOFF zegt, dat de eigenaar recht heeft op zeven uitwegen, om de 50 m uitmondende op de Soesterbergsestraat. In antwoord op een vraag van de heer Clemens deelt spreker mede, dat de koper van de grond met een plan is gekomen om er 12 villa's te zetten. Dit is hem niet toegestaan. Daarna heeft hij toestemming gekregen voor het plaatsen van één gebouw en dit is er neergezet. In overeenstemming met hetgeen er vroeger was geweest, was het één hoofdgebouw met een of twee dienstwoningen. Hij heeft dit verkocht met

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 126