7. bevolking, bestaande uit arbeiders, administratief personeel en ondernemers, die ieder naar hun aard en stand moeten worden gehuisvest. Is dit een van de grondslagen geweest bij het maken van dit plan? De VOORZITTER zegt dat de categorie die de heer Schaafsma op het oog heeft, zal moeten worden terug gebracht tot het dorp. Dit is nader te detailleren in het rode gebied. De heer SCHAAFSMA: Maar de fabrieken en werkplaatsen? De wethouder VAN ZADELHOFF zegt dat hiervoor is gereserveerd een deel aan de Amersfoortsestraatweg. De heer SCHAAFSMA meende dat daar gebouwen zouden komen met een zeer grote oppervlakte. De wethouder VAN ZADELHOFF zegt dat verderop een paar blauwe gebieden staan aangegeven. Deze gebieden worden op een derde kaart nader aangewezen. De VOORZITTER zegt dat grote industrieterreinen als militair terrein zijn aangegeven, bij voorbeeld de rayonwerkplaatsen, waar honderden mensen werken, die nog niet eens in Soesterberg een woonplaats kunnen vinden. Het zijn werkplaatsen die in verhouding tot de woongelegenheid op Soesterberg te groot zijn. Op het

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 130