8. vliegveld komt ook nog werkgelegenheid. De werkgelegen heid en de plaats daarvoor op Soesterherg acht spreker ruim en ruim voldoende. De heer SCHAAFSMA zegt, dat alles zal afhangen van het vliegveld. Indien het een vliegveld wordt met een druk verkeer, hetzij burgerlijk, hetzij militair, zal het bevolking trekken, die onderdak wenst te hebben. Velen die op Soesterberg werken, wonen te Amersfoort of te Hilversum, omdat er te Soesterberg voor hen geen woning is en een grote toeloop zou daar niet kunnen worden opgenomen. Een 150-tal gezinnen zouden in Soesterberg geenszins kunnen worden geherbergd. De beschikbare woonruimte zal trouwens in de eerste plaats door de mensen van het vliegveld worden ingenomen. Het uitbrei dingsplan voor Soesterberg zal gelegenheid moeten bieden voor het bouwen van woningen van eenvoudige structuur en van iets betere structuur en spreker vreest, dat hetgeen thans wordt voorgesteld onvoldoende is. De VOORZITTER zegt, dat er niets op tegen is het uitbreidingsplan zo nodig te wijzigen. De heer ROORDA VAD EYSINGA vestigt er de aandacht op, dat er bij de Montgomeryweg 350 huizen zijn, terwijl er 450 bij kunnen komen. Wanneer een ander gedeelte op dezelfde wijze wordt behandeld, kan het drievoudige van het tegenwoordige aantal worden verkregen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 132