9. De heer SCHAAPSMA waarschuwt tegen het hijeenplakken van een groot aantal huizen op een te kleine ruimte. Daardoor zou het woningpeil sterk omlaag worden gedrukt, waarmede ook het bevolkingspeil zou dalen. Bekrompen woongelegenheid is a-sociaal. De heer KUIPER is van oordeel, dat dit punt het beste kan worden bekeken bij de behandeling van het plan in onderdelen. Het behoeft niet te raken het Plan-in-hoofdzaak, dat op het ogenblik in behandeling is. De heer SCHAAFSMA vreest, dat Soesterberg met de woningbouw in de klem zit. Het rode hoekje maakt een compacte indruk. Het is samengeperst. Zo is het ook aan de zuidgrens. Een gedeelte dat gemakkelijk voor uitbreiding van Soesterberg zou kunnen worden gebruikt, behoort tot de gemeente Zeist. Is er in dit verband geen reden aan grenswijziging te denken? Indien Soest één of anderhalve kilometer naar het zuiden zou kunnen opschuiven, zou het wat meer gelegenheid tot uitbreiding krijgen. Kan daar niet eens werk van worden gemaakt? De VOORZITTER wijst er op, dat annexatie van een deel van Zeist niets met het Plan-in-hoofdzaak heeft te maken. Burgemeester en Wethouders hebben echter inderdaad reeds hun gedachten over annexatie laten gaan. Een grenswijziging is echter een aangelegenheid van ingrijpende

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 134