10. aard, waarbij niet alleen met de belangen van de annexe rende gemeente, maar ook met die van de andere gemeente rekening moet worden gehouden. Een annexatie moet grondig voorbereid en krachtig gemotiveerd zijn. Maar de door de heer Schaafsma naar voren gebrachte gedachte is ook bij Burgemeester en Wethouders reeds opgekomen. Mevrouw POLET-Musler werpt de vraag op of, wanneer hetprobleem van de woningbouw in Soesterberg zo dringend is, niet aan hoogbouw moet worden gedacht. Bij uitvoering van de plannen van de heer Schaafsma staat te vrezen, dat aan de recreatiegebieden zal worden geknabbeld, die niet alleen voor Soest, maar ook voor de gemeenten in het Gooi en voor de grote steden van betekenis zijn. Mevrouw VAN DER SWAN-de Kiewit acht het noodzakelijk, dat op het plan industrieterreinen worden aangegeven. Voor nieuwe industrie├źn is in Soesterberg geen grond beschikbaar. De wethouder VAN ZADELHOFF zegt, dat er te Soesterberg geen grond voor industrie beschikbaar is. Het witte en rode gebied is particuliere grond en het gedeelte langs de Soesterbergsestraat komt niet voor industrie in aanmerking. Van de Utrechtse kant komende komt men plompverloren in het dorp Soesterberg te staan, terwijl men bij dorpen gewoonlijk een aanloop krijgt van enkele huisjes hier en

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 136