/5e JL 11. daar. Spreker vreest, dat er bij de detaillering moeilijk heden naar voren zullen komen. Er is gedacht aan het maken van een zekere aanloop en ook aan een kerkhof. Maar het is er zo ondiep, dat men betrekkelijk gauw vanuit het niets komt te staan in het dorp Soesterberg, hetgeen niet mooi is. Dit vormt de grondslag voor de gedachte om langzamerhand annexatie voor te bereiden. De discussies worden gesloten. Zonder hoofdelijke stemming gaat de Raad accoord met het voorstel van de Voorzitter het plan voorlopig naar Utrecht te zenden ter beoordeling. Vervolgens wordt de vergadering door de Voorzitter gesloten. 8888888888888888888888888 88888888888888888888888888888888888

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 138