NOTULEN van de "besloten vergadering van de Raad der gemeente SOEST, op 16 Maart 1949, des namiddags te 8.45 uur. VOORZITTER: de Burgemeester, Mr. S.P. Baron Bentinck. SECRETARIS: de heer J.G.A. Batenburg. Tegenwoordig de leden: J. van den Arend, mevrouw Th.J. Bungener-Odinot, G. Burgwal, H.J.S. Clemens, T. Dorresteijn, K. de Haan, A.P. Hilhorst, R. Hilhorst, G. van 't Klooster, G. Kruijff, mevrouw S.G. Landweer- de Visser, J. Nooder, J.W. Ooms, mevrouw S.M. Polet- Musler, J.A. Schaafsma, W. Schimmel, mevrouw H.A.E.K. van der Swan-de Kiewit, R. Tolman en W.G. van Zadelhoff. Be VOORZITTER opent de vergadering en stelt aan de orde: Een voorstel van Burgemeester en Wethouders tot aankoop en ruiling van grond in verband met de Vliegmedische Dienst. De VOORZITTER vestigt er de aandacht op, dat het uit een stedebouwkundig oogpunt van groot belang is, dat het gebouw nodig voor de Vliegmedische Dienst in de nabijheid verrijst van het in de oorlog door de bezetter gestichte gebouw, waardoor ter plaatse een zeker centrum zal ontstaan. De grond naast dit laatste gebouw is particuliere eigendom en het Ministerie van Oorlog had er groot

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 140