2. "bezwaar tegen deze grond te kopen, omdat het zeer veel grond heeft, waarop het gebouw van de Vliegmedische Dienst zou kunnen verrijzen. Om aan dit bezwaar tegemoet te komen heeft spreker het Departement aangeboden, dat de gemeente hiervan grond zou overnemen, wanneer het de grond naast de door de Duitsers opgerichte bebouwing zou willen kopen. Een moeilijkheid was nog, dat de eigenaar van deze laatste grond met het Ministerie van Oorlog niet wilde onderhandelen, omdat dit hem nog geld schuldig was. Door sprekers bemiddeling heeft de eigenaar van de grond van het Ministerie de mededeling gekregen, dat dit geld hem zou worden uitbetaald. Toen hij nog van verkoop aan het Ministerie niet wilde weten, omdat dit drie weken later hem het geld nog niet had gestuurd, heeft spreker hem aangeboden, dat de gemeente zijn vordering op het Rijk zou overnemen. De door de gemeente van het Rijk over te nemen grond zal worden bestemd voor een algemene begraafplaats voor Soesterberg. De grond ligt in de gemeente Zeist en is door deze gemeente als bosgrond aangegeven. Aanvankelijk was het oog gevallen op een terrein tussen de verlengde Generaal Winkelmanstraat en de Kampweg; later werd een terrein aan de Postweg en de verlengde Schoolweg beter bevonden. Dit laatste terrein is veel minder vergraven, er is een behoorlijke bebossing en het ligt iets verder verwijderd van het

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 142