5. Burgemeester en Wethouders de gegevens betreffende deze aangelegenheid te laat tot hun beschikking hebben hebben gekregen om ze in de Financiële Commissie te kunnen doen behandelen. Geen der leden meer het woord verlangende wordt de besloten vergadering door de VOORZITTER te ruim negen uur gesloten. Be Raad gaat daarop in openbare zitting over. S CC\aX u-i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 148