NOTULEN van de besloten bijeenkomst van de Raad der gemeente Soest op Vrijdag 16 Juli 1948, des namiddags te zeven uur. Voorzitter: de Burgemeester, de heer Mr. S.P. Baron Bentinck. Secretaris: de heer J.G.A. Batenburg. Voorts zijn aanwezig van de leden van de Raad: J. van den Arend, mevrouw Th.J. Bungener-Odinot G-. Burgwal, H.J.S. Clemens, T. Dorresteijn, K. de Haan, A.P. Hilhorst (iets later), R. Hilhorst, G. van 't Klooster, G. Kruijff, mevrouw S.G. Landweer- de Visser, J. Nooder, mevrouw S.M. Polet-Musler, J.A. Schaafsma, W. Schimmel, mevrouw H.A.E.K. van der Swan-de Kiewit, R. Tolman en W.G. van Zadelhoff Afwezig met kennisgeving wegens verblijf elders: het lid van de Raad J.W. Ooms. Vervolgens zijn tegenwoordig de heer Ir. S.J. van Embden te Delft, de ambtenaren WEBührmaanE.P. Goedkoop, P.G.Groot, J.Th.A.van Noesel en Mr.Th.F. Raedt alsmede de stenograaf A.A. de Jong te Haarlem.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 14