- 2 - De heer van ZADELHOFP herinnert de Raad aan het besluit Colenso. Alles is toen berekend en hij vraagt zich af wat nu nog de bezwaren kunnen zijn. Er zijn zelfs nu al meevallers uit a dat plan aan te wijzen. Het terrein Swager ligt hem zwaar op de maag. Als deze aankoop gebeurd is, dan kan met de andere eige naren onderhandeld worden. De VOORZITTER zegt, dat 33.en W. bij de aankoop Colenso met betrekking tot het gehele gebied een exploitatie-overzicht heeft opgezet. Voor de gemeente is nu het beste geleidelijk de gronden aan te kopen. De Raad meent dit te zien als een ver lengstuk van een vorig besluit. Als het moment gunstig is moet de gemeente aankopen, vandaar dat nu een algemene machtiging wordt gevraagd voor de terreinen in het aangegeven gebied, 1(j waarvan het terrein Swager deel uitmaakt. Het crediet, voor de ze aankopen nodig, bedraagt f.50000,= en zal in een volgende vergadering bij begrotingswijziging in het openbaar worden behan- a_ deld. Na deze toelichting van de Voorzitter gaat de Raad accoordi_ met de voorstellen van 13. en W. en besluit tevens de grond van de Gebr.Swager, hiervoren aangegeven, voor de prijs van f.8900,= aan te kopen. a De VOORZITTER deelt tenslotte nog mede, dat de onderhande ling tot aankoop van de grond van N.van Dijk, gelegen naast j Braamhage, goede vordering maakt. Hij verzoekt de leden hierom- 5i trent de geheimhouding te willen bewaren en sluit daarna de vergadering. De Secretaris De Voorzitter TvdW Sec ro- lg ien 3n ird ie 1 31

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 154