2 - Het ligt dus in de bedoeling om met de ondernemers omtrent dit plan in overleg te treden. Het zal op korte termijn geschiev den, waarna de aanvrage om ontheffing der Hinderwetsverordening kan worden ingetrokken ofwel opnieuw in de vergadering van de Raad worden behandeld. Na enige bespreking verenigt de Raad zich met het voorne men van B.en W. £>e vergadering wordt daarna gesloten. De Secretaris, De Voorzitter, n rpTvdW lollSec :b-| .e o- :s i02

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 158