- 2 - niet toe te laten omdat de aanvrager destijds politiek ver keerd is geweest. Als men een dergelijk standpunt gaat in nemen, dan krijgt men niet veel bedrijven in de gemeente. Men moet daarnaar niet te veel kijken. De VOORZITTER zegt, dat het meer om het gehele complex - gaat wat om de heer Schaap hangt. Deze heeft vuile practijkei uitgehaald De heer KRUIJF meent dat men toch de politieke geschie denis moet losmaken van deze zaak. De VOORZITTER zegt dat het uitsluitend om de hinder van het bedrijf gaat. Wethouder van ZADELHOFF wijst er ook nog op dat het uit breidingsplan ter plaatse geen industrie toelaat. De VOORZITTER zegt dat het alleen de bedoelirg is ons uit te spreken dat de Raad ter plaatse geen visbakkerij wenst Mevrouw LANDWEER-de Visser, die geen bezwaar heeft te gen de visbakkerij vindt het moeilijk om het op die gronden te weigeren. Spreekster acht zulks onjuist. Spreekster zou het dan venselijk vinden dat de Raad zonder discussie het voorstel van B.en W. aanneemt. De VOORZITTER zegt zich met dit standpunt te kunnen ver enigen. Spreker brengt daarna in behandeling de belasting reclames De heer OOMS heeft een opmerking omtrent de reclame van W.van Rijn aan de Parklaan tegen diens aanslag in de Hondenbelasting. Volgens ingesteld onderzoek zou deze hond dienst doen als waakhond, terw'.'l hij, indien hij op straat is, aan de lijn wordt gehouden. Waarom wordt deze hond niet als bedrijfshond beschouwd? i De VOORZITTER acht het wenselijk dat alsnog onderzocht wordt of deze hond inderdaad als waakhond is aan te merken. De aanvrage wordt in verband hiermede aangehouden. Met de overige voorgestelde beslissingen kan de vergadering zich verenigen. De heer BURGWAL zegt dat hij zelf ook werd aangeslagen in de Hondenbelasting, terwijl hij geen hond h eft. Hierna sluiting. De Voorzitter I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 162