3. gewijzigd, dat een op het ogenblik voor boerenbedrijven bestemd gebied voor industrieterrein wordt bestemd. Daar staat tegen over, dat het gedeelte op Hees weer vrij gegeven is. De heer VAN WE1Y vraagt, of de grond dergenen die in het gedeelte wonen dat nu voor industrie wordt bestemd, zal worden onteigend. Wanneer zij een grote tuin achter het huis hebben, zal er toch geen industrie in hun tuin of op hun land kunnen komen. Wat zal er gebeuren, zo vraagt spreker verder, met de percelen die op het ogenblik rood gekleurd zijn en die zijn bestemd voor industrieterrein? langs de Beckeringhstraat, de Laanstraat en de Kostverlorenweg is een bebouwingsstrook open gelaten. Is het de bedoeling dat daar huizen komen en geen fabrieken? Van den Broek heeft op hetzelfde terrein nog een grote garage gebouwd - geen automobielfabriek - om auto's te bewaren. De wethouder VAK ZADELHOF!1 deelt mede, dat de door de heer Van Wely bedoelde strook door de heer Van Embden wordt bestemd voor gebouwen ten dienste van de industrie. Dat kunnen kantoren, maar ook bedrijfswoningen zijn voor personen die bij het bedrijf moeten wonen. Wie in die strook zit, kan er rustig blijven zitten. Wanneer een fabriek er wil bouwen, zal zij met zo iemand tot overeenstemming moeten komen. Als de gemeente daarin de hand zou willen hebben, zou zij tot onteigening kunnen overgaan ten behoeve van de industrie, maar dan zou zij ook de prijs voor het huis moeten betalen. De VOORZITTER wijst er op, dat het uitbreidingsplan niet wil zeggen, dat er zo gebouwd móét worden, maar dat er zo gebouwd kan worden. De industrie kan zich daar dus vestigen. Het plan wordt vervolgens zonder hoofdelijke stemming aanvaard.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 176