sprekers oordeel zou liet beter zijn. die weg te projecteren op de Henriëtte Blaeckweg. Be wethouder VAN ZABELHOFF gelooft, dat de mogelijkheid daartoe nog open is. Het gaat meer om de kwestie, hoe de exploitatie uitvalt. Nadat deze zal zijn berekend komt de zaak opnieuw in een besloten raadsvergadering. Be Raad besluit hierna zonder hoofdelijke stemming ermede accoord te gaan, dat het plan naar Utrecht wordt gezonden. Be VOORZITTER stelt vervolgens voor een crediet beschik baar te stellen voor de aankoop van grond tussen de Noorderweg en Golenso. Het terrein in kwestie valt in het partiële uit breidingsplan. Het gaat om een bedrag volgens getaxeerde waarde van in totaal 86.723»60, afgerond 87.000,-. B. en V/. vragen machtiging dit terrein te kopen, maar iedere aankoop komt later nog weer in de Raad. In het bedrag is 50.000,- begrepen voor bedrijfsschade Be heer VAN WE1Y merkt op, dat dit terrein aansluit bij reeds door de gemeente gekocht terrein en vraagt of dan het gehele terrein eigendom van de gemeente zal zijn. Be wethouder VAN ZABELHOFF beantwoordt deze vraag beves tigend. Het geheel wordt dan omsloten door Colenso, Braamhagen en Vredehof. Het enige dat dan nog moet worden aangekocht is de boerderij, die bij het eerste gedeelte behoort. Nadat de heren Ooms en Borresteijn hebben verklaard, dat zij geacht wensen te worden er tegen te hebben gestemd, wordt het voorstel van de Voorzitter zonder hoofdelijke stemming aan genomen. Be VOORZITTER stelt dan voor het huis Vredehofstraat 25 aan te kopen, waarop staat "Pension Soestdijk", maar waarin

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 182