plan zal doorgaan. De VOORZITTER: En dat wij te maken hebben met serieuze interessenten. De wethouder VAN ZADELHOF? geeft toe, dat de prijs veel te hoog is, maar degenen die het terrein van de gemeente zullen kopen weten dit ook. Spreker verwacht dat de gemeente op het Oude Vredehof een 30.000,- zal verdienen. De heer OOMS zegt zijn stem aan deze aankoop niet te kunnen geven. De wethouder moge goede verwachtingen hebben, de door de financiële commissie verlangde zekerheid kunnen B. en W. niet geven. De financiële wereld is zorgelijk en iedere dag kunnen zich moeilijkheden voordoen, waardoor de plannen, waar over de heer Van Zadelhoff heeft gesproken, in de war kunnen worden gestuurd. De heer SCHAAFSMA merkt op, dat de gemeente zou moeten beginnen met dit huis en een stuk van het Paleis te kopen zonder dat zij de zekerheid heeft, dat de verkoop van het geheel zal doorgaan. De gegadigden kunnen eenvoudig zeggen, dat zij van de koop afzien. Mag de Raad hier het geld aan wagen? Zijn eigen geld kan men wagen, het geld van anderen niet. De heer KRUIJFF zegt, dat wanneer een particulier een terrein meent te kunnen verkopen en de verkoop aantrekkelijker maakt door er een paar stukken bij te kopen, hij als een verstan dig zakenman zal worden geprezen en zijn particulier initiatief hoog wordt verheven. V/at het College voorstelt is in het belang van de gemeente en van het grondbedrijf datgene te doen wat iedere goede zakenman doen zou. Spreker begrijpt niet, dat men thans 100 of misschien 200 percent zekerheid verlangt. Op die wijze is nooit een zaak tot stand te brengen. Y/il de gemeente dit terrein in exploitatie brengen, dan zal zij enig risico

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 186