moeten aanvaarden, dat echter heus niet zo verschrikkelijk groot zal behoeven te zijn. De VOORZITTER zegt, dat de Raad indertijd Vredehof heeft aangekocht, omdat hij er een mogelijkheid tot exploitatie in heeft gezien. Nu de kansen op exploitatie veel groter zijn geworden, stellen B. en W. voor er een klein stukje bij te kopen om de exploitatie aantrekkelijker te maken. Nu wordt plotseling 10C$ zekerheid geëist. De gunstige verwachtingen van het gemeentebestuur zijn in de afgelopen maanden volkomen bevestigd door de grote belangstelling, welke voor deze gron den blijkt te bestaan. De heer SCHAAFSKA verheugt zich er over, dat het College contact heeft met mensen uit het particuliere bedrijfsleven. Op het ogenblik zal men voor 104 flats misschien 1000,- per jaar kunnen maken, maar er is geen enkele garantie, dat men ze over vijf of over tien jaar nog tegen dezelfde prijs zal kunnen verhuren. Iaet het bouwen van 104 flats nemen de betrok kenen een belangrijk groot risico op zich. Zij hebben zich echter niet gebonden en wanneer zij intussen tot een ander inzicht komen, zal de verkoop van de grond niet doorgaan. Dan zit de gemeente met de stukken. Nu heeft de heer Eruijff gezegd, dat men in het particu liere leven ook wel wat waagt, haar daar waagt men zijn eigen kapitaal. Een gemeentebestuur moet zijn uitgaven verantwoorden; dat behoeft een particulier niet te doen. De heer KRUIJRF zegt, dat deze bouwmaatschappij toch niet de enige pijl is die op de boog ligt; er zijn er duizenden meer. De gemeente heeft veel te weinig bouwterrein en streeft er steeds naar bouwterreinen te kopen. Wanneer de thans medege deelde plannen niet zouden doorgaan, is het terrein toch zeer spoedig nodig voor de bouw van andere woningen, zodat het niet

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 188