10. braak zal blijven liggen. Spreker ziet de bezwaren en de moei lijkheden van deze aankoop niet in. De wethouder TAN ZADELHOFF deelt nog het volgende mede. Nadat de heer Van Embden oorspronkelijk een zeer vage aanduiding had gegeven van enige flats, is door deze exploitanten een nieuwe indeling van het terrein gemaakt, waarbij aan de voorkant van Vredehof geen flatgebouwen, maar twee villa's zijn geprojec teerd. De heer Van Embden vond villa's daar minder geschikt, omdat deze een tuin moeten hebben, die de eigenaar kan beplan ten zoals hij wil, waarbij hij het doorzicht in het park volledig zou kunnen wegnemen. Na een bespreking met deze reflectanten zijn B. en W. tot de conclusie gekomen, dat het veel beter zou zijn, indien de gemeente er het pension "Soestdijk" bij koopt en ook nog gebruikt het terrein van Colenso met het achtergedeelte Reflectanten hebben toen een flatgebouw aan de voorkant gemaakt echter niet vlak aan de weg. Daarmede is de heer Van Embden volledig accoord gegaan en deze beveelt in een brief het gemeentebestuur ten sterkste aan het pension "Soestdijk" te kopen en ook het terrein van het Paleis. Ook uit een stedebouw kundig oogpunt wordt de aankoop dus ondersteund. De prijs is inderdaad vrij hoog, maar het is altijd moeilijk kopen van iemand die niet op geld zit te wachten. Dit is hier het geval. Er moet rekening mede gehouden worden, dat de eigenaar een gegadigde zou kunnen vinden, die het huis, dat 1200 m3 groot is, laat opknappen en er centrale verwarming in laat aanleggen. Voor dezelfde kosten kan men nooit een huis van die grootte laten bouwen. Het huis gaat dan de ge meente de neus voorbij en zij zit met een huis vlak aan de weg. Om dit te voorkomen stellen B. en W. voor thans tot aankoop te besluiten. De heer VAN WELY zegt, dat wanneer bij de oorspronkelijke aankoop van Vredehof mede het pension was aangeboden en dan

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 190