11. tegen de prijs van 50.000,- 22.000,- of 72.000,- (d.i. 1,40 per m2) de gehele Raad dit zeker zou hebben aanvaard, omdat het een schappelijke prijs zou zijn geweest. De ligging van het terrein naast het Paleis verhoogt de waarde er van, want verschillende Nederlanders sullen liever daar wonen dan bij voorbeeld aan de Blieklaan. ITa hetgeen B. en W. hebben medegedeeld omtrent de mogelijkheid van exploitatie en gezien het prijsverschil van 40 cent per m2 voor het totale complex, zal spreker gaarne zijn stem aan het voorstel van B. en W. geven. Mevrouw LANDWEER-de Yisser vraagt, of de prijs reeds bekend is van het van het Paleis aan te kopen terrein. De wethouder VAN ZADELHOFF deelt mede, dat deze prijs nog niet bekend is. Vermoedelijk zal de prijs van het terrein, dat naar spreker meent 1600 m2 groot is, ongeveer 1,- per m2 bedragen, maar wéten doet spreker het nog helemaal niet. De heer Dedel gaat hier over. Nadat de heer Ooms heeft medegedeeld, dat hij geacht wenst te worden er tegen te hebben gestemd, wordt het voorstel van B. en W. om aan het College een crediet van 24.000,- te ver lenen voor de aankoop van het pension "Soestdijk" met bijbeho rende grond zonder hoofdelijke stemming aangenomen. De wethouder VAN ZADELHOFF doet vervolgens mededeling van de terreinmoeilijkheden, welke de vereniging "Soesterberg" ondervindt. In Soesterberg zal een terrein moeten worden gevonden voor een sportveld. Genoemde vereniging heeft thans een terrein aan de Kampweg in huur, dat voor haar echter zeer aan de krappe kant is. In de toekomst zal het terrein een andere bestemming krijgen, maar thans moet het veld nodig worden opgeknapt. Van het ten behoeve van het S.E.C.-terrein

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 192