12. uitgetrokken crediet zal vermoedelijk: 1500,- overblijven. Namens B. en W. vraagt spreker, of de Raad ermede accoord kan gaan, dat in overleg met de Landbouwdienst het veld op Soesterberg wordt opgeknapt en de kosten daarvan te bestrijden uit het resterende crediet voor het S.E.C.-terrein. De heer KRUIJFF vraagt, of het terrein eigendom van de vereniging is. De wethouder VAN ZADELHOFF deelt mede, dat het terrein in handen is van een particuliere eigenaar, die het niet wil verkopen. De heer CLEMENS deelt mede, dat de vereniging zelf ook veel kosten voor het terrein heeft gemaakt. De heer VAN WELY vraagt hoeveel jaren het terrein mee kan, wanneer het goed wordt behandeld. De wethouder VAN ZADELHOFF zegt, dat het terrein geen grote opknapbeurt behoeft te hebben en niet zo'n grote beurt als het S.E.G.-terrein. De medewerking zou kunnen worden gevraagd van de vrijwillige brandweer op Soesterberg. Hoe lang het terrein na de behandeling kan worden gebruikt, is zeer verschillend. Wanneer de grond goed is, kan de grasraat zo lang mee als men wil, mits er op bepaalde tijden geen gebruik van wordt gemaakt en zij goed wordt onderhouden. In antwoord op de vraag van de heer Van V/ely, of de voorgestelde uitgave ieder jaar nodig zal zijn, deelt spreker mede, dat dit volstrekt niet het geval is. Hierna gaat de Raad zonder hoofdelijke stemming accoord met het door wethouder Van Zadelhoff ontvouwde denkbeeld.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen Raad Soest | 1948 | | pagina 194